top of page

Installation och kalibrering

För att ett alkolås ska vara godkänt måste det installeras och kalibreras av en montör som är godkänd av Transportstyrelsen. När du får hjälp av våra experter kan du vara säker på att du alltid får godkända installationer och rådgivning i enlighet med de senaste lagarna och reglerna.

Vi är också godkänd montör enligt Transportstyrelsens krav för att installera alkolås anpassade för villkorade körkort.

Vi är godkänd montör och serviceinstans för alkolås av Transportstyrelsen. Hos oss får du ett kvalitetssäkrat alkolås som är kalibrerat och redo att använda direkt när du lämnar verkstaden.

Alkolås

Service

Uppdaterade och kalibrerade alkolås innebär tryggare vägar för både dig och andra bilister. Som godkänd leverantör utför vi också kvalitetssäkrad service och kalibrering av alkolås, samt eventuell tömning av information enligt bestämda tidpunkter. Efter genomgången service får du alltid rekommendationer kring nästa service och användning framåt för att ditt alkolås alltid ska fungera så effektiv som möjligt.

bottom of page