top of page

Säkra transporter

Varor och gods som behöver fraktas kylda eller frysta ställer höga krav på transporten. För att garantera varornas kvalitet under tiden behöver transporten klara krav på tätslutande inredning, anpassad temperatur och god hygien. Våra kyl- och frysbyggnationer är utformade för att klara höga krav på professionell transport av kyl- och frysgods. Inredningarna är också utformade för att skydda både innehållet och de som befinner sig i bilen vid en eventuell olycka eller krock.

Fasta och portabla lösningar

Vi utgår från dina transporter och arbetsvardag för att ta fram ett förslag på effektiv kyl- och frysinredning. Hur ofta och vilken typ av varor du transporterar spelar roll för vilken typ av inredning du bör välja till ditt arbetsfordon. En fast kyl- eller frysbyggnation ger dig skräddarsydd funktion och praktiska detaljer som du kan lita på varje dag i ditt arbete. En mobil lösning kan vara rätt för din skåpbil om du inte vill binda ditt fordon till en typ av arbete. Vi har lång erfarenhet av byggnationer för livsmedelstransport och vi kan alltid anpassa efter dina önskemål för att optimera ditt arbetsfordons effektivitet.

Pålitliga kyl- och frystransporter är ett måste för att du ska kunna leverera varor vars kvalitet är säkrad genom fraktens alla led. Vi installerar både fasta och portabla lösningar som ger godkända och temperatursäkra transporter.

Kyl- och frysbyggnationer

bottom of page