top of page

GDPR 

Skåne bilinredningar behandlar alla personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Här kan du läsa vår policy som visar vilka uppgifter vi samlar in, vem som har tillgång till dem, hur och hur länge vi behandlar uppgifterna. 

 

Det här räknas som en personuppgift 

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som person. Det kan vara ditt namn eller personnummer, det kan också vara bilder och ljudupptagningar där du medverkar och kan identifieras. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, till exempel IP-nummer, är också personuppgifter om de kan kopplas till en fysisk person. 

 

Så här samlar vi in personuppgifter 

Skåne bilinredningar samlar in uppgifter från dig när du begär offert som ny kund, skickar e-post, fyller i ett formulär på vår hemsida eller på annat sätt interagerar med oss. 

Utöver de nämnda insamlingssätten kan vi också komma att samla in personuppgifter från en så kallad tredje part. De uppgifter vi samlar in från tredje part är: 

- Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig. 

- Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag. 

 

Det här använder vi personuppgifterna till 

Vi använder dina uppgifter för att kunna:  

- Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av tjänst eller köp, fakturering och liknande. 

- Möjliggöra kundservice och rådgivning. 

- Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar. 

- Fullgöra avtal med underleverantörer till oss. 

- För att kunna leverera en personligt anpassad upplevelse av våra tjänster. 

- För att genomföra marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar och sammanställa statistik. 

- För att kunna marknadsföra oss till dig. 

- För rekrytering. 

 

Rättsliga grunder till behandling av personuppgifter 

Insamlingen av personuppgifter krävs för att Skåne bilinredningar ska kunna leverera tjänster och produkter och för att fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet mellan oss och kunden. Genom godkännande av orderbekräftelse fullgör kunden köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden samt rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet. 

Lagstadgade krav på lagring i till exempel bokföringsregler gör att vi är skyldiga att spara viss information i sju år. Andra legitima skäl till att uppgifter måste sparas är till exempel obetalda skulder. 

 

Ansvaret för personuppgifterna 

Skåne bilinredningar är personuppgiftsansvarig. Vi behandlar dina uppgifter elektroniskt och lagrar dem i enlighet med gällande lagstiftning. 

I de fall det är nödvändigt delar vi dina personuppgifter med företag som på ett eller annat sätt är underleverantörer till oss. De underleverantörerna blir då personuppgiftsbiträden.  

Skåne bilinredningar har inte rätt att sälja eller lämna vidare personuppgifter, men personuppgifterna kan komma att delas med personuppgiftsbiträden. Vi ansvarar då för att upprätta ett personuppgiftsbiträdesavtal för att försäkra att underleverantören behandlar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. 

 

Så här lagrar vi dina uppgifter 

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom Sverige. Går inte det, väljer vi så långt det är möjligt liknande lösningar inom EU. 

Personuppgifterna kommer inte behandlas under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. 

 

Du kan begära ut information eller lämna klagomål 

Som kund har du rätt att när som helst begära ut information om de personuppgifter som finns hos Skåne bilinredningar. Om det skulle vara något fel i dina uppgifter kan du få dem rättade genom att kontakta oss. 

Om du har klagomål på vår behandling av personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 

 

Om cookies 

En cookie är en liten textfil som skickas från en webbplats för att lagras lokalt på besökarens hårddisk. I din webbläsare kan du själv välja en inställning som gör att du får ett meddelande innan en webbplats skickar en cookie till din dator. Du kan sedan välja att acceptera eller avvisa cookien. Du kan också välja att inte ta emot några cookies överhuvudtaget. Olika webbläsare fungerar på olika sätt, du kan söka i din hjälpmeny för att hitta inställningen på just din webbläsare. 

 

Cookies vi använder 

Skåne bilinredningar använder en cookie kopplad till Google Analytics. Cookien samlar in besöksstatistik på vår hemsida. Genom cookien samlar vi in information om besökaren är ny eller återkommande, vilka sidor som besökts, vilka operativsystem som använts, geografisk information och annan liknande data. 

 

Kontakta oss 

För frågor, ytterligare information om vår hantering av personuppgifter, kontakta oss via telefon eller e-post. 

bottom of page